تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
گیاهان دارویی و معطر - 12- لیست دروس گیاهان دارویی از کاردانی تا دکترا
کاشت، داشت، برداشت و خواص گیاهان دارویی Medicinal and aromatic plants

مواد امتحانی گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای

ضرایب

۱ - فیزیولوژی گیاهی

۲

۲ - مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

۲

۳ - تکثیر گیاهان

۲

۴ - ریز ازدیادی

۲

۵ - گیاه شناسی

۲

۶ - تغذیه گیاهان در باغبانی

۲

۷ - کشت و پرورش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

۳

۸ - اصلاح دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

۳

۹ - زبان تخصصی انگلیسی باغبانی

۳

 

+ نوشته شده در  ساعت 14:50  توسط مدیر وبلاگ  | 

 

لیست دروس کاردانی گیاهان دارویی

دروس عمومی (15واحد)- پایه(8واحد)- اصلی (22واحد)- اجباری(2واحد)- تخصصی(30واحد)= 77 واحد

 

دروس عمومی: معارف اسلامی (1)(2واحد) – اخلاق و تربیت اسلامی(2واحد)– ادبیات فارسی(3واحد)– زبان خارجه(3واحد)– بهداشت و تنظیم خانواده(2واحد)– تربیت بدنی(1واحد)– وصایای امام (ره)(1واحد)- روخوانی قران(1واحد).

دروس پایه: شیمی عمومی(3واحد)– اصول آمار(2واحد)– مبانی گیاهشناسی(3واحد).

دروس اصلی: هوا و اقلیم شناسی(3واحد)– مبانی اکولوژی(2واحد)– شیمی الی(3واحد)– کارتوگرافی گیاهی(2واحد)– اصول زراعت گیاهان دارویی(3واحد)– مبانی فیزیولوژی گیاهی(3واحد)– رابطه اب و خاک(3واحد)– حفاظت و حمایت گیاهان دارویی و معطر(3واحد).

درس اجباری: خاکشناسی(2واحد).

دروس تخصصی: شناخت گیاهان دارویی و معطر(1)(3واحد)و(2)(3واحد)– اشنایی با ماشین الات و تجهیزات استحصال مواد موثره(2واحد)– روشهای تکثیر و پرورش گیاهان دارویی(3واحد)– زراعت خصوصی گیاهان دارویی(3واحد)- روشهای بهره برداری از گیاهان دارویی مرتعی(2واحد)– روشهای بهره برداری از گیاهان دارویی جنگلی(2واحد)– درختان و درختچه های دارویی(2واحد)– اقتصاد گیاهان دارویی(2واحد)– اکولوژی گیاهان دارویی(3واحد)– اماده سازی و عمل اوری گیاهان دارویی(3واحد)- کاراموزی(2واحد).

 

لیست دروس کارشناسی گیاهان دارویی

عمومی (10واحد)- پایه (9واحد)- اصلی (22واحد)-تخصصی(29واحد)= جمعاً 70 واحد.

 

دروس عمومی: معارف اسلامی(2)(2واحد)- انقلاب اسلامی(2واحد) - تاریخ اسلام(2واحد) - متون اسلامی(2واحد) - تربیت بدنی(2)(1واحد).

دروس پایه: ژنتیک عمومی(3واحد) - بیوشیمی عمومی(3واحد)- شیمی گیاهی(3واحد).

دروس اصلی: اصول اصلاح گیاهان دارویی(3واحد)– افات رایج گیاهان دارویی(3واحد) – بیماریهای گیاهان دارویی(3واحد) – پراکنش گیاهان دارویی(2واحد) – علفهای هرز و کنترل آنها(3واحد) – شناخت و بهره برداری از محصولات فرعی(3واحد) – روشهای آبیاری2واحد) – مدیریت و حسابداری(3واحد).

دروس تخصصی: زبان تخصصی گیاهان دارویی(2واحد) – کشت و پرورش گیاهان دارویی (1)03واحد) – طرحهای اماری در گیاهان دارویی3واحد) – کشت بافت(3واحد) – بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی(3واحد) – اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی(2واحد) – روشهای اهلی کردن گیاهان دارویی(2واحد)– ماشینهای کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی(3واحد) – کشت و پرورش گیاهان دارویی (2)(3واحد)- سمینار (مسئله مخصوص)(1واحد)– پروژه (144 ساعت)(3واحد)- کاراموزی (360ساعت)(1واحد).

 

 

لیست دروس کارشناسی ارشد گیاهان دارویی:

الزامی (16 واحد)- انتخابی (10)- پایان نامه (6) = جمعاً 32 واحد

 

مواد تنطیم کننده رشد گیاهی(3 واحد) – ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی(3 واحد) – تغذیه گیاهان در باغبانی(3واحد) – فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته(3 واحد) – اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان باغبانی(3واحد) – فیزیولوژی گیاهان دارویی(3واحد)- اصلاح گیاهان دارویی(3واحد) – تولید گیاهان دارویی تکمیلی(3واحد) – تولید گیاهان  دارویی(2واحد).

+ نوشته شده در  ساعت 14:45  توسط مدیر وبلاگ  |